Jaunumi

Atpakaļ pie ziņu saraksta

Tika pabeigts pasažieru helikopteru izmēģinājumu stenda izveidošanas darbu sagatavošanās cikls

2015. gada 7. decembrī tika pabeigts pasažieru helikopteru izmēģinājumu stenda izveidošanas darbu sagatavošanās cikls. Stends ir paredzēts pasažieru helikopteru izmēģinājumiem ar pacelšanās svaru līdz 4 tonnām. Laikposmā no 9. līdz 11. decembrim tika veikti helikoptera fizelāžas izmēģinājumi.

Saskaņā ar Programmu tika paveikts pirmais slogošanas gadījums “Horizontālā nosēšanās ar pārslodzi”, kā to prasa starptautiskās Civilo helikopteru derīguma normas. Izmēģinājumi tika paveikti sekmīgi - fizelāžas konstrukcija bez bojājumiem izturēja maksimālo aprēķināto slodzi. Stends tiks pārkārtots nākamajam slogošanas posmam citā konfigurācijā (kopā ir 7 šādi dažādi gadījumi). Sekmīga izmēģinājumu paveikšana (kurus plānots pabeigt 2016. g. janvārī) ir viens no helikoptera sertifikācijas nosacījumiem.

Fotogrāfijas