Jaunumi

Atpakaļ pie ziņu saraksta

Clean Sky 2 projekta vadītāji aicina Baltijai aktīvāk izmantot programmā Horizon 2020 pieejamos resursus

Zinātniski pētnieciskais centrs “AVIATEST”, kas ietilpst holdinga LNK Group LNK Aerospace departamentā, Eiropas Savienības izpētes un inovācijas programmas Horizon 2020 informācijas dienas ietvaros, uzņēma ekspertus un viesus no virknes ES valstu.

Informācijas dienas mērķis bija sniegt plašāku informāciju par iespējām uzņēmumiem, speciālistiem un zinātnes pārstāvjiem, iesaistīties programmā Clean Sky 2.

Clean Sky 2 ir Eiropas Komisijas un vadošo Eiropas aviācijas būves uzņēmumu kopprojekts, lai veicinātu jauno tehnoloģiju izstrādāšanu, kā arī ātru to ieviešanu aviācijas būvē. Clean Sky informācijas dienas dod iespēju vadošajiem aviācijas būves ekspertiem nepastarpināti diskutēt par efektīvākajiem risinājumiem mērķu sasniegšanai. Kā norādīja  LNK Aerospace pētniecības un attīstības direktors Andrejs Baranovskis: "Clean Sky 2 informācijas dienu mērķis ir rast partnerus savu inovatīvo ideju transformēšanai nākotnes tehnoloģijās ar augstu pievienoto vērtību.  Pēc iespējas īsākā laika posmā, ļaujot šodienas idejām jau rīt kļūt par neatņemamiem aviācijas inženiertehniskajiem risinājumiem."

Clean Sky 2 programmas vadītājs Rons Van Manens un projektu vadītājs Mihaels Goulains atzīmēja, ka šobrīd mūsu reģions nepietiekami izmanto Clean Sky 2 programmas iespējas. Projektu pieteikumu skaits no Baltijas valstīm ir salīdzinoši mazs, aicinot uzņēmumus un zinātniski pētnieciskā darba veicējus aktīvāk iesaistīties projektu sagatavošanā kārtējam uzsaukumam, kā arī izmantot sinerģijas iespējas starp Clean Sky 2 un reģionālajiem struktūrfondiem.    

Clean Sky 2 mērķis ir samazināt lidaparātu kaitīgo izmešu apjomu, degvielas patēriņu, trokšņu līmeni, kā arī uzlabot citus parametrus, efektīvāk izmantojot resursus. Tā programmas ietvaros aprobētajām tehnoloģijām, salīdzinot ar 2014. gada lidaparātiem, jānodrošina 30% degvielas patēriņa samazinājums, sekojoši arī CO2 izmešu samazinājums, savukārt trokšņu līmeņa samazinājuma latiņa ir uzstādīta 75 % apmērā no 2014. gada līmeņa. Clean Sky programma tika sākta 2008. gadā. Plašāka informācija par programmu www.cleansky.eu.

Fotogrāfijas