Paraugu izmēģinājumi

AVIATEST centrs ir aprīkots ar modernam izmēģinājumu iekārtām un klimata kamerām, kas ļauj veikt elementāru dažādu materiālu paraugu izmēģinājumus plašā slodžu un temperatūras diapazonā.

Sadarbībā ar LNK Group holdinga uzņēmumu Centre Composite, AVIATEST centrs veic paraugu izmēģinājumus slāņainu kompozītmateriālu fizikāli mehānisko raksturlielumu noteikšanai statikas un liela ātruma spēka noslodzē, ievērojot temperatūras ietekmi, mitrumu un laika faktorus, kā arī veic rūpniecisko mezglu un kompozītmateriālu agregātu analītisko aprēķinu atbalstu pilna mēroga izmēģinājumiem.

Fotogrāfijas